نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرايي شدن دو طرح مركز نوآوري پارك


دو طرح آفت كش زيستي براي شته توسط رضا ابوئي و سيد محمد حسيني ده آبادي و آفت كش زيستي براي پسيل پسته توسط مهدي رحيم پور و سيد محمد حسيني ده آبادي كه توسط مركز نوآوري پارك علم و فناوري پذيرفته شده بودند، اجرايي شد.

به گزارش روابط عمومي، طرح آفت‌كش زيستي براي شته از ترکیب چند عصاره گیاهی و یک ماده پخش کننده محلول برای افزایش عملکرد این آفت کش گیاهی استفاده شده است که تاثیر دورکنندگی و کشندگی خوبی بر آفت مورد نظر داشته است.

همچنين طرح آفت كش زيستي براي پسيل پسته از ترکیب چند عصاره گیاهی و یک ماده پخش کننده محلول برای افزایش عملکرد این ضد آفت گیاهی استفاده شده است که تاثیر دورکنندگی و کشندگی خوبی بر روی آفت مورد نظر داشته است.

گفتني است اين دو طرح قادرند وارد بازار گردند.