نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس با مرکز رش


مرکز رشد واحد‌هاي فناوری مهریز
نشانی: مهریز بلوار امام خمینی (ره) جنب سازمان بهزیستی
      تلفن:                03532532381
    نمابر :                 03532530001
   رایانامه:        rakhshan@ystp.ac.ir