نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افزایش همکاری های مشترک میان پارک علم و فناوری یزد با مرکز توسعه فناوری های صنعت برق و انرژی


دکتر غلامرضا لطیف رئیس مرکز توسعه فناوری های صنعت برق و انرژی و هیئت همراه، دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 94 از غرفه پارک علم و فناوری یزد در یازدهمین جشنواره ملی کارآفرینی شیخ بهایی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک، رئیس مرکز توسعه فناوری های صنعت برق و انرژی در این بازدید با فعالیت ها و توانمندی های شرکت های مستقر در پارک علم و فناوریيزد آشنا شد.

احمدرضا فقیه خراسانی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در خصوص همکاری های مشترک میان مرکز و پارک علم و فناوری یزد به خصوص در حوزه های انرژی و مرکز فناوری آب مذکراتی را با ايشان انجام دادند و قرار شد بازدیدی از مرکز فناوری اقبال به عمل آورند.