نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازار دارایی فکری توسط شرکت فرا بورس ایران راه‌اندازی شد.


شرکت فرا بورس ایران قسمتی از سایت خود را به بازار دارایی فکری اختصاص داده است و در راهنمای بازار دارایی فکری اینطور آمده است:

بازار دارایی فکری آمده است تا در راستای اجرای مفاد بند "د" ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه که بر حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات تأکید ورزیده اس، شرایطی را مهیا کند برای تکمیل ارتباط حلقه علم وصنعتتا دانشگاهیان، مخترعان و مبتکران بتوانند در ارتباطی نظام‌مند، ایده‌ها ایده‌ها و ابتکارات خود را به مرحله تجاری سازی برسانند و کلیدی باشد برای شکوفایی و به کارگیری ظرفیت‌های کشور و توسعهدحوزه تفکر خلاق و اقتصاد دانش بنیان در کشور عزیزمان ایران.

علاقه‌مندان می‌توانند به آدرس این سایت:

http://ifb.ir سایت رسمی این شرکت مراجعه وبه قسمت بازار دارایی فکری وارد شوند.