نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد جمعي از دانشجويان رشته مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد از پارك علم و فناوري يزد


جمعي از دانشجويان رشته مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد سه شنبه مورخ 92/2/1 از پارك علم و فناوري يزد بازديد كردند و از نزديك با روند فعاليت آن آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومي پارك، دانشجويان ضمن آشنايي با تاريخچه مركز فناوري اقبال از شركتهاي فناوري اقبال و مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات بازديد به عمل آوردند و با روند چگونگي ورود به مراكز رشد آشنا شدند.