نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی؛ نخستین ضمانت‌نامه بانکی برای شرکتهای دانش‌بنیان صادر شد


از ابتدای بهمن ماه امسال صدور ضمانت نامه بانکی جهت شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی کلید خورد.
به گزارش روابط عمومی پارك و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بر اساس توافقات به عمل آمده با بانک سینا از ابتدای بهمن ماه جاری، صدور ضمانت نامه بانکی جهت شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز گردید.
براساس اعلام معاونت تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی، تاکنون دو فقره ضمانت نامه بانکی برای شرکتهای متقاضی صادر شده و این خدمت برای کلیه شرکتهای دانش بنیان متقاضی ضمانت نامه قابل ارائه است. این در حالی است که تا قبل از این تاریخ، اینگونه ضمانت نامه ها تنها از طریق صندوقهای مالی ارائه می‌شد.
برهمین اساس، با توافقات بیشتری که صندوق نوآوری و شکوفایی با شبکه بانکی صورت خواهد داد، ظرفیتهای شبکه بانکی کشور نیز جهت خدمت به شرکتهای دانش بنیان فعال خواهد شد.