نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کنفرانس مدیریت


اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در نظر دارد با همكاری موسسه تحقيقاتي رايمند پژوه، كنفزانس ملي مديريت، فرهنگ و توسعه اقتصادی را در هورخ 14 / 12 / 93  در شهزستاى تزبت حيدريه برگزار نمايد. لذا از متقاضیان شرکت در این کنفرانس دعوت می‌گردد از آدرس زیر: www.cem2015.ir دیدن به عمل آورند.