نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بومی‌سازی نرم افزار OpenKM توسط شرکت پردیس فناور ایساتیس صورت گرفت


OpenKM یک سیستم مدیریت اسناد تحت وب می‌باشد که از استانداردها و تکنولوژیهای متن باز بهره برده و هم‌اكنون اين نرم‌افزار توسط شرکت پردیس فناور ایساتیس، يكي از شركتهاي مستقر در مركز فناوري اقبال بومی‌سازی شده است.

به گزارش روابط عمومي پارك، OpenKM ظرفیتهای کاملی از مدیریت اسناد فراهم می‌کند که شامل مدیریت نسخه، تاریخچه فایل، فراداده، اسکن، جریان کاری، جستجو و ... می‌شود. همچنین امکان انجام فعالیتهای اجتماعی بر بستر محتوا به منظور ارتباط فرد به فرد، اطلاعات به اطلاعات و فرد به اطلاعات مهیا گردیده است. اين نرم‌افزار تمام قابلیتهای مورد نیاز در زمینه مدیریت اسناد، همکاری، جستجوی پیشرفته را در یک راه حلی ساده و آسان جهت استفاده تجمیع نموده است. OpenKM مخزن داراییهای اطلاعاتی با ارزش سازمان به منظور تسهیل خلق دانش و بهبود تصمیم گیریهای کسب و کار ایجاد می نماید که نتیجه آن بهبود بهره‌وری در قالب شیوه‌های به اشتراک گذاشته شده، راندمان بیشتر هزینه، روابط بهتر مشتری، چرخه فروش سریعتر، کوتاه شده زمان عرضه محصول به بازار و تصمیم‌گیری بهتر است. برخلاف دیگر راه حلهای نرم افزاری مدیریت دانش، رویکرد پایین به بالا اين نرم‌افزار یک سرمایه‌گذاری فکری به عنوان یک محصول طبیعی از فعالیتهای شخصی و گروهی ایجاد نموده است و نتیجه آن؛ مشارکت بیشتر کاربران نهایی نسبت به سایر سیستمها است.