نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصاویر ویژه برنامه سالمندان در مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز ، بدون برچسب سایت خبری تحلیلی مهریز نیوز منتشر گردیده تا همکاران و ارگانهایی که قصد استفاده از این تصاویر را دارند ، مشکلی نداشته باشند .


 
تصاویر ویژه برنامه سالمندان در مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز

تصاویر ویژه برنامه سالمندان در مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز

 

8 9 1 2 3 4 5 6 7