نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسي راهكارهاي راه‌اندازي مركز رشد گياهان داروئي برگزار شد


جلسه بررسي راهكارهاي راه‌اندازي مركز رشد گياهان داروئي با حضور دكتر باصولي رئيس جهاد دانشگاهي يزد، مهندس ميرحسيني معاون جهاد دانشگاهي يزد، دكتر پورسراجيان رئيس پارك علم و فناوري يزد، دكتر فقيه معاون فناوري و نوآوري و مهندس باقي مدير مركز رشد بيوتكنولوژي پارك علم فناوري يزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي پارك، در اين جلسه مقرر گرديد اين مركز در قالب گروه فناوري در مركز رشد BT شروع به كار نمايد و پس از پذيرش اوليه هسته‌ها و شركتهاي فعال در اين حوزه موضوع راه‌اندازي مركز رشد گياهان دارويي به شكل مستقل پيگيري گردد.