نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسي شاخصهاي بودجه‌ريزي براي پاركهاي علم و فناوري برگزار شد


جلسه بررسي شاخصهاي بودجه‌ريزي با حضور كارشناسان بودجه و مديران طرح و برنامه پاركهاي علم و فناوري كشور امروز يكسنبه مورخ 93/8/11 در يزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي پارك، مهندس شكوهي، معاون پشتيباني پارك علم و فناوري يزد در ابتداي جلسه با عرض تسليت ايام شهادت اباعبدالله الحسين ضمن خيرمقدم به حضار، ساماندهي نحوه بودجه‌ريزي براساس عملكرد و توجه ويژه به بودجه پاركها را زمينه‌ساز تحولي عظيم در اين حوزه دانست و آن را مستلزم تغيير نگاه مسئولين اين حوزه به پارك عوان كرد.

مهندس شكوهي در ادامه به اهميت ايجاد برنامه ريزي عملياتي براي تحقق بودجه‌ريزي عملكردي اشاره كرد و اين طرح را در لحاظ كردن شاخصهاي برنامه‌ريزي عملياتي در ساختار مديريت مالي پارك ضروري دانست.

وي پاركهاي علم و فناوري را اصلي‌ترين مؤلفه توسعه فناوري كشور دانست و برگزاري چنين جلساتي را براي هماهنگ شدن هرچه بيشتر پاركها در جذب بودجه‌هاي عمومي كشور مفيد دانست.

در ادامه جلسه آقاي راحتي، دبير كميته هماهنگي پاركهاي علم و فناوري توضيحاتي را در مورد نحوه استخراج شاخصهاي بودجه‌ريزي در پاركها ارائه نمود و نمايندگان پاركها نظرات خود را در رابطه با اين شاخصها بيان كردند.