نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشترک بین فرمانداری، پارک و دانشگاه


در تاریخ 14/8/1393 جلسه‌ای با حضور فرماندار محترم مهریز، رئیس محترم دانشگاه آژاد اسلامی مهریز و رئیس محترم پارک علم و فناوری یزد در مرکز رشد مهریز برگزار گردید.

در این جلسه که به منظور بررسی مشکلات مرکز رشد تشکیل شده بود با ارائه تاریخچه تاسیس مرکز رشد مهریز از زحمات فرماندار سابق مهریز و رئیس سابق پارک یزد توسط فرماندار محترم مهریز تقدیر گردید و از حمایت های بی دریغ جناب آقای دکتر بیک رئیس محترم دانشگاه آزاد مهریز که نقش بسیار مهمی در شکل گیری مرکز رشد داشته قدردانی شد.

در این جلسه دکتر بیک اظهار داشت که با توجه به نیاز شدید دانشگاه به فضای مرکز رشد، ساختمان را به پارک واگذار گردید و ادامه داد دانشگاه به حوزه پژوهش نگاه ویژه‌ای دارد کمااینکه در حال حاضر پهپادی در دست ساخت دارد که با شرکت نانو آلیاژ کویر که خوشبختانه در مرکز رشد نیز مستقر است همکاری خوبی را داشته‌ایم.

سپس رئیس محترم پارک علم و فناوری یزد طی سخنانی اهداف مرکز رشد را در دو بخش تعذیف کرد اهداف بلند و کوتاه مدت که در اهداف کوتاه مدت وظیفه پارک جداسازی فضای خوابگاهی و مرکز است که به زودی این کار انجام خواهد شد. اهداف بلند مدت مرکز رشد نیز توسعه آن است که با همکاری فرمانداری و دانشگاه به این هدف خواهیم رسید.