نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیران مراکز رشد در کارگاه آموزشی

$lead.getData()

مدیران مراکز رشد پارک علم و فناوری یزد و سایر پارک‌های کشور روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان جهت حضور در کارگاهی آموزشی تحت عنوان" ارتقاء توان تخصصی مدیران مراکز رشد" گرد هم آمدند. در این کارگاه که توسط  این شهرک ارائه شد، مدیران و کارشناسان مراکز رشد شهرک هریک در حیطه کاری خود تجارب خویش را ارائه نمودند. در این کارگاه بخشی از مدیران مراکز رشد پارک علم و فناوری یزد حضور داشتند. این کارگاه به اموری هم‌چون اصول و مبانی مراکز رشد و آشنایی با تجارب مدیران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از مرحله جذب و پذیزش تا خروج واحدهای فناور پرداخت.

گفتنی است در این کارگاه آموزشی آقایان علی اکبر قیومی مدیر مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی، عباس باقی مدیر مرکز رشد بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک، علی اصغر قیومی مدیر مرکز رشد ابرکوه، مسعود نیک سیرت مدیر مرکز رشد تفت، مهدی ناظمی اردکانی مدیر مرکز رشد اردکان وعلیرضا رخشان مدیر مرکز رشد مهریز حضور داشتند.