نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیران پارک در دوره آموزشی


همزمان با برگزاری یازدهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی در دانشگاه شهید بهشتی تهران، مدیران پارک علم و فناوری یزد، در سمینار «تجاری سازی و نوآوری در پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها» که با حضورDr. Desai : مدیر موسسه نوآوری و کارافرینی دانشگاه مدیریت سنگاپور و همچنین سمینار «مدیریت پارک های علم و فناوری و نحوه همکاری با دانشگاهها (تجربه کشور چین)» که با حضور Dr. Chen مدیر اجرایی Tuspark چین برگزار گردیده بود شرکت نمودند.

در این کارگاههای آموزشی مسائلی نظیر نحوه تشکیل پارکها، نحوه مشارکت دانشگاهها در پارک ها، نحوه حضور و تعامل بخش خصوصی در پارکها، جایگاه پارکها در اقتصاد، خدمات پارکها به شرکتهای کوچک و متوسط، نحوه مشارکت پارکها در شرکتها، تعامل پارکها با یکدیگر، نحوه مدیریت پارکها، بسترها و فاکتورهای لازم برای موفقیت پارکها و ... مطرح گردید.