نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان جشنواره و نمايشگاه ملی فناوری های آب، خاک و محيط زيست


جشنواره و نمايشگاه ملی فناوری‌های آب، خاک و محيط زيست، به وسيله ستاد توسعه علوم و فناوری آب، خشکسالی، فرسايش و محيط زيست معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و با همکاری و حمايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، وزارت جهادکشاورزی، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداری تهران و انجمن‌های علمی مرتبط، با اهداف زير در سال 1394 در تهران برگزار  می شود.

• ارائه دستاوردهاي حاصل از فرآيند تجاری سازی فناوری و نوآوری  

•  فراهم کردن محيط مناسب جهت آشنايی و تفاهم ميان عرضه کنندگان فناوری، نهادهای استفاده کننده از فناوری، سرمايه‌گذاران و ساير ذینففعان عرصه تجاری‌ سازی

• تسهيل و بسترسازی  فرآيند تجاری سازي دستاوردهای علمی و فناوری و محصولات دانش‌بنيان کشور  

• بستر سازی عرضه ايده های جديد ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در زمينه آب، خشکسالی، فرسايش و محيط زيست

• فراهم کردن زمينه‌هاي مناسب توسعه و تعميق همکاری‌های علمی و فناوری بين مراکز علمی، صنعتی و فناوري کشور

• ارج نهادن به فعاليت هاي فناوران و نوآوران از طريق شناسايی و معرفی دستاوردهای برتر فناورانه و در آستانه تجاری سازی

مخاطبان اصلی اين جشنواره و نمايشگاه، شرکتهای دانش بنيان، نخبگان، مخترعان، پژوهشگران، صاحبان صنايع، کارآفرينان و فعالان علاقمند به سرمايه گذاری در اين حوزه و مخاطبان فرعی، عموم مردم است.

-  برنامه های جانبی جشنواره و نمايشگاه

1. برگزاری فن بازار

2. برگزاری کارگاه هاي آموزشی در زمينه های مرتبط با آب، خاک و محيط زيست

3. برگزاری ميزگردهاي تخصصی و نشست های هم انديشی نظير برگزاری مراسم بزرگداشت سال جهانی خاک

4. فروش محصولات استاندارد دارای مجوز قانونی

5. انتشار مستند ويژه جشنواره و نمايشگاه ملی

6. برگزاری نمايشگاهی از پايان نامه­ های دانشجويی و طرح ­های تحقيقاتی با قابليت فناوری

7. تشکيل و ثبت بانک ايده

در اين جشنواره و نمايشگاه، حدود 300 غرفه برای عرضه فناوری های مرتبط پيش بيني شده است. چگونگی ثبت نام و نحوه انتخاب فناوری های ها برای عرضه در جشنواره و نمايشگاه، در شيوه نامه مربوطه ارايه شده است.

 نمايشگاه دردو بخش ويژه و عمومی غرفه بندی می­گردد و فراخوان بازديد در دو دسته فراخوان عمومی، برای حضور تمامی آحاد مردم و فراخوان تخصصی، برای ارائه به کارشناسان، اساتيد و مسئولين حوزه‌هاي مربوطه صورت می‌پذيرد.

شايان ذکر است که در خلال برگزاری جشنواره و نمايشگاه، برترين های اين حوزه ها و برترين شرکت کنندگان در نمايشگاه ملی شناسايی و تقدير و قدردانی بعمل خواهد آمد.

ثبت نام از متقاضيانی که تمايل به شرکت يا داشتن غرفه در اين جشنواره و نمايشگاه را دارند ، از 15 بهمن ماه سال 93  تا 31 فروردين ماه 94  ازطريق سايت جشنواره به نشانی http://exhibi1.ab.isti.ir  صورت می‌گيرد.

شايان ذکر است که براي علاقمندان به­ حضوردرکارگاه‌های آموزشی ومشورتی، تمهيدات خاصی پيشبينی شده است که بتدريج از طريق سايت جشنواره، به­ اطلاع ايشان خواهدرسيد.