نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان در صد وبیست و هفتمین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف بررسی شدمعاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یکی از موضوعات مورد بررسی در صد وبیست و هفتمین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف نحوه اجرایی سازی وظایف دبیرخانه شورای عالی عتف در قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان بود که به عنوان یک مرجع اصلی تکلیف راهبردی دستگاه‌ها و نحوه ساز و کار شرکتهای دانش‌بنیان را تعیین می‌کند.
به گزارش روابط عمومی پارك و به نقل از وزارت علوم ، دکتر وحید احمدی در صد وبیست و هفتمین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه چند مسئله مطرح شد که یکی از آنها درخصوص تصمیم گیری درباره نحوه عضویت اشخاص حقیقی منتخب کمیسیون های تخصصی بود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در این کمیسیون به تغییرات و اصلاحاتی که در آیین نامه اجرای قانون شرکتهای دانش‌بنیان مطرح شده اشاره کرد و گفت: قانون اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان را شورای عالی عتف باید تایید کند و از طریق شورای عالی عتف به هیات دولت ارجاع شود.
وی ادامه داد: یکی از این اصلاحات درخصوص کارگروه صدور و تشخیص مصادیق و صدور مجوز برای شرکتهای دانش‌بنیان بود.
دکتراحمدی گفت: طبق آیین نامه تنظیم شده این کارگروه اکنون در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می
‌کند اما با توافق میان وزارت علوم و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اصلاحاتی پیش بینی شده که این کارگروه زیرنظر دبیرخانه شورای عتف و شورای عالی عتف فعالیت کند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خاطرنشان کرد: یکسری تغییرات هم باز به تایید کارگروه مشترک میان وزارت علوم و معاونت و فناوری برای هماهنگ سازی فعالیتها و جلوگیری از اختلاف نظر و موازی کاری میان وزارت علوم و معاون علمی و فناوری تهیه شده که به امضای وزیر علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است.
دکتراحمدی از دیگر اصلاحات مطرح شده در صدو بیست و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی عالی شورای عالی عتف که در آیین‌نامه قانون اجرایی حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان آمده است به تغییرات صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: این تغییرات از طریق هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی مطرح شده و در این جلسه نظر کلی بر این بود که این تغییرات باید به شورای عالی عتف ارجاع شود.