نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مزايده واگذاری، بهره ‏برداري كارگاه مونتاژ بردهاي الكترونيك پارک علم و فناوری یزد (1393)


پارک علم و فناوري يزد در نظر دارد بهره‏برداري كارگاه مونتاژ بردهاي الكترونيك خود را مطابق شرایط پیوست با قیمت اجاره پايه سه ساله به مبلغ000‏.2.500.000 ریال به شرکتهاي واجدالشرايط واگذار نمايد.

به گزارش روابط عمومي پارك، لذا شرکتهاي متقاضي مي‏‌توانند پیشنهاد خود را به انضمام مدارک به صورت پاکت دربسته ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت اداری مورخ 93/11/20 به واحد اداری پارک تحویل نمایند.

تلفن تماس:03537260041

بازديد با هماهنگي واحد خدمات تخصصي پارك از كارگاه مونتاژ بردهاي الكترونيك امكان‏پذير است.

شرایط استعلام:

فرمت قرارداد:

لیست تجهیزات آزمایشگاه  و لیست تجهیزات كارگاه مونتاژ بردهاي الكترونيك

ERSA

IR650 Flyer

ets250