نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه هیات اجرایی منابع انساني غيرهيأت علمي مناطق دو و چهار فناوری در سال 94 برگزار شد


نخستین جلسه هیات اجرایی منابع انساني غيرهيأت علمي مناطق 2 و 4 فناوری روز پنجشنبه مورخ 94/2/17 با حضور نمایندگان پارکهای مناطق 2 و 4 فناوری در مشهد مقدس برگزار شد و در خصوص مسائل نیروی انسانی این پارکها بحث و تبادل نظر و نهایتا تصمیم گیری صورت گرفت.

شایان ذکر است دبیرخانه این هیات در پارک علم و فناوری یزد مستقر است و ریاست آن را مهندس شکوهی، معاون پشتیبانی پارک علم و فناوري يزد بر عهده دارد.