نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش

$lead.getData()

در اولین شورای پذیرش مرکز رشد که در دفتر هماهنگی مراکز رشد تشکیل شد به دو در خواست رسیدگی شد و یک درخواست پذیرش شد. گفتنی است هسته پذیرش شده با ایده آبیاری در بخش کشاورزی در مرکز رشد مهریز پذیرفته شده است. شرکت ره آب‌ورزان ایساتیس شرق شرکتی است که در زمینه آبیاری تحت فشار فعالیت‌های خوبی را انجام داده است و با ایده آبیاری کاملاً مکانیزه با ویژگی آبیاری با در نظر گرفتن نیاز  واقعی خاک  و در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی  مجوز ورود به مرکز رشد را دریافت نموده است.