درخواست استقرار درخواست استقرار

برای درخواست پذیرش در مرکز رشد مهریز لازم است ابتدا فرم‌های ابتدایی درخواست پذیرش را تکمیل نمایید و برای این کار کافی است فرم مذکور را دانلود،  سپس آن را تکمیل نمایید. برای راهمنمایی بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 03525232381 و یا شماره همراه 09139532540 تماس بگیرید.

ورود به سیستم مدیریت اطاعات ورود به سیستم مدیریت اطاعات

برای درخواست استقرار در مرکز رشد مهریز لطفاً  اینجا کلیک کنید