راهنمای استفاده از اتوماسیون اداری راهنمای استفاده از اتوماسیون اداری

لطفا برای استفاده از اتوماسیون نکاتی که در زیر به آن  اشاره شده است توجه فرمایید.

http://inst.ystp.ac.ir/c/document_library/get_file?folderId=182&name=DLFE-4208.pdf

 

تجاری سازی تجاری سازی

برای استفاده از راهنمای تجاری سازی اینجا کلیک کنید

لینوکس لینوکس

برای استفاده از آموزش لینوکس اینجا کلیک کنید

حمایت از تعاونی‌های دانش بنیان حمایت از تعاونی‌های دانش بنیان

یرای اطلاعات بیشتر در مورد حمایت ها از تعاونی های دانش بنیان لطفاً اینجا کلیک کنید